Biskup zachęca do pielgrzymowania

Zwyczajne Niezwyczajne

TalentPewien arogancki młody człowiek zwrócił uwagę młodemu kaznodziei na liczne błędy językowe.

Katecheza 7 - Polska –„Państwo bez stosów”

Pamiętaj!W niedzielę nie pracujemy.

KlejnotyPewien człowiek wspomina: będąc w Sri Lance, widziałem płetwonurków, którzy szukają na dnie oceanu drogocennych kamieni.