O parafiiPARAFIA PW. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

UL. KRÓTKA 2

32 - 310 RODAKI

Dekret erekcyjnyNasza parafia została erygowana 2 sierpnia 1958. Jednak dekret informujący o tym wydarzeniu wszedł w życie 24 sierpnia.

Z archiwum Z.Wykaz właścicieli gruntów leśnych oddanych bezpłatnie na rzecz parafii w Rodakach pod budowę plebanii i kościoła - dane pochodzą z kroniki spisanej przez Juliana Zielińskiego.

History of the parishThe parish of Mary Mother of God from Częstochowa and St. Mark Evangelist in Rodaki was established on 2nd September of 1958. However, the decree that informed about this event was read at 24th of September. This date is considered as the birth of the community.

Kronika gromady RodakiPoniżej fragmenty  „Kroniki gromady Rodaki”, w której Julian Zieliński zapisał wiele informacji z życia wsi.

Ks. Jan Brożek

Historia parafiiParafia NMP Częstochowskiej i św. Marka Ewangelisty w Rodakach została erygowana 2 sierpnia 1958 r. Jednak dekret informujący o tym wydarzeniu został odczytany 24 sierpnia. I to właśnie tę datę wierni przyjmują za moment powstania wspólnoty.

Rodaki od XIV wieku po dzień dzisiejszyWieś Rodaki ma swoje początki w średniowieczu. XIV wiek to czas powstawania kronik, oraz różnego rodzaju zapisów w kancelariach królewskich. Jan Długosz w kronice z 1386r. pisał o królewskiej wsi Rodaki, według zapisów w jego kronikach król Władysław Jagiełło w 1386r przyłączył  do dóbr ogrodzienieckich ziemię wsi Rodaki i Klucze i obdarował nimi wywodzącego się z rodu Włodków – Piotra, cześnika krakowskiego, który miał swój wkład w wybraniu Władysława Jagiełły na króla  Polski.

Rodaki wg. WikipediiRodaki – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w północnej części gminy Klucze, przy drodze wojewódzkiej nr 791 Olkusz – Zawiercie, w paśmie Krajobrazowego Parku Orlich Gniazd.

Ryczówek wg. WikipediiRyczówek – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Klucze.

O RodakachRodaki - wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w północnej części gminy Klucze, przy drodze wojewódzkiej nr 791 Olkusz - Zawiercie, w paśmie Krajobrazowego Parku Orlich Gniazd.

Numer konta bankowego parafii Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej

ul. Krótka 2
32-310 RODAKI

Bank Pekao SA: nr 45 1240 4953 1111 0010 2489 0426.