Rocznica Pierwszej Komunii
Pierwsza Komunia Święta
Boże Ciało AD. 2019

Małżeństwo

Podstawowe informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego przynajmniej trzech miesięcy przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej. Śluby zasadniczo odbywają się w sobotę. Niedziela niech będzie dniem dziękczynienia za ten sakrament.  

2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).

3. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią, w bardzo wyjątkowych sytuacjach należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.

4. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:

A: do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC;
B: albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.

5. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:

- Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją "do ślubu kościelnego".
- świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).
- dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
- dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
- Dokument z USC: "Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa".
- Dowody osobiste (do wglądu).

6. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć kancelarii parafialnej.

7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

8. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.

9. Na dwa, trzy dni przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi po raz drugi.

10. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz składają podpisy (15 minut przed ślubem).

11. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom "Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa". W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem. Fotograf lub kamerzysta powinien okazać przed uroczystością dokument ukończenia odpowiedniego kursu organizowanego przez Kurię Diecezjalną.

INNE INFORMACJE:

Kwestia wystroju kościoła – informacje u Księdza Proboszcza.

Oprawę muzyczną ustala się z Panem Organistą wskazanym przez Księdza Proboszcza.

W dniu ślubu około 15-20 minut przed uroczystością, Młoda Para i świadkowie udają się do zakrystii w celu podpisanie dokumentów. Młoda Para przynosi zaświadczenia o odbytej spowiedzi przedmałżeńskiej, a świadkowie zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości. Świadkowie muszą być pełnoletni. Wypada, by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

Prosimy, aby świadkowi i młodzi zaznaczyli swoim ślubnym gościom, by nie sypać młodej pary ryżem. Jest to chleb dla większości świata, zwłaszcza krajów Azji i Afryki. Prosimy też nie zaśmiecać placu kościelnego (strzelające konfetti, papierowe czy materiałowe serduszka). Chyba, że Młodzi sami go bardzo dokładnie posprzątają, co nie jest prostą sprawą ;-)

Msza święta jest Pamiątką Ostatniej Wieczerzy, Męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Śpiewy towarzyszące liturgii muszą odpowiadać jej sacrum i być skierowane ku Bogu, a nie ku ludziom.

Śpiewy liturgiczne wykonywane podczas Mszy świętej muszą posiadać zezwolenie władz kościelnych do ich użycia podczas liturgii, tzw. Imprimatur (podstawa prawna: Instrukcja o muzyce w świętej liturgii – Musicam sacram z dnia 5.03.1967 roku, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z dnia 8.02.1979 roku). Prawnie wykluczone jest używanie jakichkolwiek piosenek liturgicznych, utworów muzyki popularnej, biesiadnej, filmowej, baśniowej, itp., które - oprócz tego, że takiego zezwolenia nie posiadają - to swoim charakterem i przeznaczeniem nie nadają się do wykonania podczas liturgii. Warstwa tekstowa utworów (użycie tekstu pobożnego, odniesień do Boga, słowa Alleluja, itp.) jest tylko jedną z wielu składowych dzieła muzycznego i nie decyduje o przydatności liturgicznej tych kompozycji.

Dopuszcza się zastąpienie niektórych pieśni utworami instrumentalnymi lub wokalno-instrumentalnymi z kręgu tzw. muzyki wysokiej (nieszczęśliwie nazwanej kiedyś „poważną”), na określonych zasadach:
            a. utwór musi być przeznaczony wprost do użytku liturgicznego,
            b. jeśli tak nie jest, utwór musi odpowiadać istocie obrzędu, któremu towarzyszy i nie posiadać charakteru (wybrzmienia) świeckiego.

Instrumentem akompaniującym do liturgii są organy, dopuszcza się udział instrumentów dętych i smyczkowych (z wyłączeniem instrumentów typowych dla muzyki rozrywkowej).

 

 

 

 

 

Odwiedziło nas

DzisiajDzisiaj115
WczorajWczoraj559
W tym miesiącuW tym miesiącu6606
W sumieW sumie2405689

Niedzielny suchar

Jeden z księży opowiadał mi niedawno, że jakiś czas temu w pewnej parafii w czasie rekolekcji ogłoszono, że po Mszy św. będzie miała miejsce nauka stanowa dla mężczyzn. Po błogosławieństwie, kiedy wszystkie kobiety udawały się do wyjścia, usłyszały męski chór śpiewający pieśń ku czci świętego Józefa: „Idźcie precz, marności światowe, boście mnie zagubić gotowe...”.
Zastanawialiśmy się, ilu mężczyzn musiało samotnie przygotować sobie kolację po powrocie z kościoła...

Pogoda
Rozproszone chmury

3,75°C

Rodaki, Ryczówek

Rozproszone chmury
Wilgotnosc: 92%
Wtorek -1,8°C / 3,15°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR
SP_WEATHER_ŚR -2,6°C / 1,41°C Pochmurno
Czwartek -2,64°C / 0,69°C Pochmurno
Piatek -2,96°C / -0,29°C Pochmurno
Sobota -2,44°C / 0,1°C Pochmurno
Niedziela -3,11°C / -1,09°C Sniezek