Za późno!… i drzwi zamknięto (Mt 25,10)

W jednym ze starych kościołów znajduje się interesująca płaskorzeźba. Przedstawia ona ołtarz oddzielony od reszty kościoła barierką. Stoi przed nim pielgrzym z kosturem w dłoni. Najwyraźniej spóźnił się na Mszę św. Nie ma już dostępu do ołtarza. Kapłan poszedł do domu. W kościele pozostał tylko diabeł, który mówi do pielgrzyma:

- Za późno! Za późno! 

jarkwi
5.06.2019 r.