Św. Marek z Rodak

Filmowa migawka z odpustu ku czci św. Marka w Rodakach w drewnianym kościółku z 1601 roku. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Marek Gąsiorek z Jaworzna.