Ks. Jan Brożek

Urodził się w 1917, święcenia kapłańskie 1949, zmarł 1 września 2009 r. Proboszcz parafii Rodaki w latach 1958 - 1978, za jego czasów powstał kościół, plebania i cmentarz.

"Po wybudowaniu kościoła wyłożonego granitem, założeniu cmentarza grzebalnego, po wybudowaniu plebani i założeniu wokół niej ogrodu, po prawie dwudziestu dwóch latach zastałem przeniesiony do następnej parafii. (...)

Postawiony przez nas kościół jest trwałym owocem służącym na życie doczesne i wieczne dla wielu następnych pokoleń, (...) by wszyscy cieszyli się, że tak blisko mają piękny kościół, który podnosi kulturę religijną i moralną, poszerza historię Rodak. Niech ten kościół służy by następne pokolenia swoją pracą powiększały bogactwo duchowe i materialne tego środowiska.

„Nigdy nie można powiedzieć: Już wszystko zrobione! Dla nas jeszcze wiele zostało do zrobienia” (ks. kardynał Stefan Wyszyński)".

ks. Jan Brożek


 Kościół w Rodakach