Ministranci AD. 2017Bliżej ołtarza - czyli ministranci i lektorzy naszej parafii. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.

Jak podaje Encyklopedia kościelna, wydana przez x. Michała Nowodworskiego, w tomie XIV z 1881 r. - "do ministrantury liczyć należy cały sposób służenia do Mszy św., więc i te wszystkie czynności i odpowiedzi, jakie w tak zwanym Ordinarium czyli Ordo Missæ przypadają dla ministranta".

Usługiwać kapłanowi przy czynności liturgicznej i  pomagać mu w tym jakimkolwiek sposobem – to zajęcie jedno z najpiękniejszych i najzacniejszych. Kapłan zastępuje miejsce Jezusa Chrystusa, więc też i ministrant nie jemu, ale Jezusowi Chrystusowi usługuje. Aniołowie wtedy otaczają, kapłana, a ministrant staje się jakby jednym z ich towarzyszów. Dlatego to i królowie, jak świadczy historia, usługiwali kapłanom przy ołtarzu i Święci uważali to sobie za najwyższe szczęście.

 Ministranci AD. 2017

 

 
Bartosz Laskowski, Ryczówek, 15 lat
 
Krystian Laskowski, Ryczówek, 15 lat
 
Roman Pandel, Rodaki, 23 lata
 
Łukasz Trzewiczek, Rodaki, 21 lat
 
Janusz Haratyk, Ryczówek, 13 lat
 
Szymon Dziechciewicz. Ryczówek, 11 lat
 
Sebastian Kopeć, Ryczówek, 29 lat
 
Bartłomiej Wojnar, Rodaki, 10 lat
Miłosz Półkoszek, Rodaki, 10 lat
Dawid Stefański, Rodaki, 10 lat
Bartosz Janikowski, Ryczówek, 10 lat
Paweł Sopęch, Rodaki, 16 lat
Patryk Ściążko, Rodaki, 21 lat
Piotr Pandel, Rodaki, 16 lat
Adrian Bednarz, Ryczówek, 10 lat
Damian Bednarz, Ryczówek, 9 lat
Mateusz Basiński, Ryczówek, 25 lat
Wiktor Basiński, Ryczówek, 15 lat
   Szymon Ziaja, Ryczówek, 17 lat
   Kacper Cichoń, Rodaki, 9 lat
  Filip Wróblewski, Rodaki, 9 lat
Tomasz Pandel, Rodaki, 19 lat
Wojciech Kłoda, Rodaki, 17 lat
Kacper Haberka, Ryczówek, 13 lat
Filip Haberka, Ryczówek, 13 lat