O parafiiPARAFIA PW. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

UL. KRÓTKA 2

32 - 310 RODAKI

TEL: 32 725 68 10

Liczba mieszkańców: 1 720

Rys historyczny: 

Parafia pw. NMP Częstochowskiej w Rodakach ustanowiona została 2 sierpnia 1958 r. przez biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Brożek. 

Do czasu wybudowania obecnej świątyni miejscem sprawowania kultu był drewniany kościół pw. św. Markawybudowany ok. 1601 r. Ta jednonawowa budowla z umieszczoną od północy zakrystią i "sobotami" służącymi jako podcienia przekryta jest gontem i zwieńczona barokową wieżyczką. Obok znajduje się drewniana dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w.

W latach 1972-1982 wzniesiona została murowana świątynia, która uroczyście została poświęcona (konsekrowana) 31 sierpnia 1986 r. przez biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Mieczysława Jaworskiego.

We wnętrzu świątyni parafialnej warto zauważyć m.in. rzeźby Wincentego Kućmy oraz witraże Macieja Makarewicza oraz przeniesione z pierwszej świątyni i z nieistniejącego kościoła w Ryczówku zabytkowe obrazy i rzeźby.

W kościele filialnym pw. św. Marka na uwagę zasługuje m.in. manierystyczny ołtarz z obrazem patrona kościoła oraz barokowe epitafium Krzysztofa Zawalskiego z obrazem Ukrzyżowania.

Do parafii należą:

Miejscowości: Rodaki i Ryczówek

Kościoły filialne:

Drewniany kościół pw. św. Marka w Rodakach (pierwsza świątynia parafialna)

Święto patronalne (odpust parafialny):

26 sierpnia - NMP Częstochowskiej - niedziela po uroczystości

25 kwietnia - św. Marka - niedziela po uroczystości

Msze święte:

W niedziele i święta godz.: 8.30, 11.00, 16.00

W dni powszednie godz.: 18.00 (zimą 17.00) lub 7.00 

Prezbiterzy w parafii:

ks. Jarosław Kwiecień 

Poprzedni proboszczowie:

ks. Jan Brożek

ks. Stefan Walusiński (do 1 lipca 2012 r.) 

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

ks. Wojciech Zięć