Moje wędrówki po ziemi świętej: Kościół Rozmnożenia ChlebaWizyta w Kościele Rozmnożenia Chleba nad Jeziorem Galilejskim w Ziemi Świętej. Zdjęcia z pielgrzymki pod patronatem biskupa Piotra Skuchy.

(materiał z 2007 r.)