PodziękowaniePodziękowanie Biskupa Sosnowieckiego za zaangażowanie w przygotowania i przebieg Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Sosnowieckiej.

Czcigodni Księża!
Drodzy Diecezjanie!
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

W Polsce mówimy, że wszystko co dobre, szybko się kończy. Msza Posłania, celebrowana przez Ojca Świętego na Campus Misericordiae w niedzielę 31 lipca, zakończyła Światowe Dni Młodzieży. Młodzi pielgrzymi uczestniczący w tym wielkim święcie wiary powrócili do swoich domów.

Światowe Dni Młodzieży składały się z dwóch zasadniczych części: pierwsza to Dni w Diecezjach, druga to Wydarzenia Centralne. W dniach od 18 do 25 lipca na terenie diecezji sosnowieckiej przebywało ponad trzy tysiące młodych pielgrzymów z 32 krajów świata. Z dumą i satysfakcją pragnę podzielić się z wami naszą wspólną radością: nasi goście wyjechali od nas bardzo zadowoleni. Dowodem na to niech będzie wypowiedź australijskiego arcybiskupa Philipa Wilsona, Arcybiskupa Adelajdy, który powiedział, że dziewięć razy uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży, ale po raz pierwszy spotkał się z tak ogromną gościnnością i bardzo dobrą organizacją. Także opinia samej młodzieży goszczącej w naszej diecezji była dla nas wyjątkowo pochlebna. Nasi młodzi goście są nam wdzięczni m.in. za to, że jak sami powiedzieli, „nie musieli wydać ani złotówki na swoje wyżywienie”. Na ulicach Krakowa podchodzili do mnie młodzi pielgrzymi - którzy u nas gościli - i dziękowali nam wszystkim za znakomitą organizację i wspaniałe przeżycia. Kochani to Wasza zasługa! Dlatego z całego serca Wam go gratuluję.

Pobyt uczestników Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji był możliwy dzięki ogromnemu wysiłkowi, poświęceniu oraz hojności wielu osób, organizacji i instytucji. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tego historycznego wydarzenia.
Zacznę od Komitetu Organizacyjnego przygotowującego pobyt młodzieży z zagranicy w diecezji sosnowieckiej, który swoją działalność, ze względu na rozmiar przedsięwzięcia, zainaugurował prawie dwa lata temu. Do jego zadań należała realizacja przygotowań w wymiarze organizacyjno - logistycznym i duchowym. Członkom Komitetu składam serdeczne Bóg zapłać za dobrze wykonaną pracę.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Wdzięczny jestem im za pomoc udzieloną młodzieży przybywającej z różnych stron świata w dotarciu z lotniska do poszczególnych parafii, za włączenie się w organizację pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, za przygotowywanie i rozdawanie pielgrzymom posiłków. Wiem, że „dwoili się i troili”, by być wszędzie tam, gdzie byli potrzebni.

Z całego serca dziękuję księżom naszej diecezji oraz klerykom Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej za to, że nie żałując swojego czasu i sił, aktywnie włączali się zarówno w przygotowania, jaki i przebieg całego przedsięwzięcia. Niech Bóg sam będzie Im nagrodą.

Szczególne słowa podziękowań kieruję do diecezjan, którzy przyjęli pod swój dach młodych gości, otwierając na oścież nie tylko drzwi swoich mieszkań, ale przede wszystkim drzwi swoich serc. Drodzy Bracia i Siostry, Wasz wkład i rola, jaką odegraliście w pięknym przyjęciu zagranicznej młodzieży w Polsce, jest nie do przecenienia. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam Waszą dobroć i ofiarność.

Organizacja pobytu młodych ludzi z całego świata wiązała się ze znacznymi kosztami, dlatego istniała potrzeba przeprowadzenia zbiórek funduszy na zorganizowanie tego wydarzenia. Dziękuję wszystkim diecezjanom, którzy finansowo wsparli to przedsięwzięcie. Wdzięczny jestem tym, którzy włączyli się w akcję Bilet dla Brata, umożliwiając biedniejszym pielgrzymom przyjazd do Polski. Płynące nie tylko z ust ale i z serca słowo ”Dziękuję” przesyłam wszystkim sponsorom.

Nie brakło oczywiście instytucji i organizacji, które żywiły naszych pielgrzymów, zapewniły transport, wiele ufundowały. Szanowni Państwo, dziękuję za Waszą hojność i tak pozytywną reakcję na nasze prośby o wsparcie. Bóg Wam zapłać za otwartość na potrzeby innych.

Dziękuję wszystkim służbom, które dbały o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich w czasie trwania Dni Młodzieży w Diecezji Sosnowieckiej, a to w kontekście tego, co dzieje się na świecie, było wyzwaniem i zadaniem szczególnie wymagającym.

Serdeczne podziękowania przekazuję władzom samorządowym działającym na terenie naszej diecezji. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że jestem Wam wdzięczny za Waszą życzliwością i profesjonalizm Waszych działań. Naszym gościom w pamięci utkwiły imprezy kulturalne, festyny, koncerty, tańce, spotkania przy grillu zorganizowane przez lokalne samorządy.

Wyjątkowe słowa podziękowań kieruję do władz samorządowych gminy Jerzmanowice - Przeginia z panem wójtem na czele, na terenie której był zorganizowany Kampus Jana Pawła II w ramach Światowych Dni Młodzieży, gdzie młodzież nasza mogła znaleźć miejsca noclegowe, wysłuchać katechez, pomodlić się i wspólnie radować się swoją obecnością. Na ręce pana wójta składam podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy Jerzmanowice - Przeginia za pomoc w przygotowaniu tego przyjaznego miejsca dla młodych.

Naszej młodzieży, która skorzystała z tej kapitalnej okazji, jaką był Kampus i tej która brała udział w Światowych Dniach Młodzieży, za piękne świadectwo poświęcenia swojego czasu dla Pana Jezusa, mówię Wam Bóg zapłać. 

Na zakończenie chciałbym podziękować tym, co nadsyłali zdjęcia i relacje, dbającym o rzetelne informacje dotyczące naszej diecezji, którzy wytrwale dokumentowali wszystkie spotkania odbywające się w ramach Dni Młodzieży w Diecezji Sosnowieckiej oraz podczas Wydarzeń Centralnych. Dziękuję także wszystkim osobom, które uwieczniały wydarzenia odbywające się lokalnie, w poszczególnych parafiach i dekanatach i przekazywały swoje zdjęcia do opublikowania na naszej stronie i portalach społecznościowych.

Z całego serca dziękuję każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do zorganizowania i pięknego przebiegu tego wspaniałego przedsięwzięcia, jakim były Dni Młodzieży w Diecezji Sosnowieckiej. Wszystko zostało bardzo dobrze i starannie przygotowane. Pamiętajmy jednak, że nie wystarczy tylko pracować i bardzo się starać, ale przede wszystkim trzeba liczyć na Boga i prosić Go o pomoc. Bez Bożej pomocy nawet największe ludzkie wysiłki idą na marne. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim za modlitwy i ofiarowane Bogu.

Szczęść Boże

+ Grzegorz Kaszak
Wasz Biskup